Біленька Ірина Ремівна

БіленькаУ 1986 р. закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. Ломоносова.

Захистила у 1994 р. дисертацію за спеціальністю 05.18.13 – технологія консервованих та охолоджених харчових продуктів на тему: «Розробка технології консервованих харчових продуктів із сої» (науковий керівник д.т.н., проф. Флауменбаум Б.Л., науковий консультант д.б.н., проф. Левицький А.П.) та присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.

У 2002 р. було присвоєно вчене звання доцента.

2007 р. – присвоєно науковий ступінь доктора філософії (Ph.D.)

Працює на кафедрі з дня її заснування та викладає наступні дисципліни: «Стандартизація, метрологія, сертифікація», «Управління якістю продукції у виробництві», «Методика викладання у ВНЗ», «Основи виробництва продукції оздоровчого призначення», «Технологія функціональних харчових продуктів», є керівником дипломних проектів бакалаврів, кваліфікаційних робіт магістрів, керує всіма видами практичної підготовки студентів.

З 2004 р. працює також директором Центру сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Одеської національної академії харчових технологій.

Під науковим керівництвом Біленької І.Р. захищена дисертаційна робота Лазаренко Н.А. на тему: «Розробка технології ферментованих продуктів
на основі топінамбура».

Наукові інтереси полягають у сфері виробництва продуктів оздоровчого та профілактичного призначення, контролю їх якості та безпеки.

Опубліковано 142 наукові та науково-методичні праці, з них 17 авторських свідоцтв та патентів.

У співавторстві написала 1 підручник, 5 навчальних посібників та 1 монографію.

Контактна інформація: тел. (048) 712-40-57

e-mail: foodprofi.onaft@gmail.com