Дзюба Надія Анатоліївна

рис. 2.2Закінчила в 2006 р. Одеську національну академію харчових виробництв за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» та здобула кваліфікацію «Магістра» (диплом з відзнакою).

З 2006 по 2009 рік Дзюба Н.А. навчалась в аспірантурі Одеської національної академії харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія», тема дисертації «Технологія БАД, які містять інгібітори амілолітичних ферментів» (науковий керівник д.т.н., проф. Крусір Г.В.).

В 2012 р. закінчила Одеську національну академію харчових виробництв за спеціальністю «Технології харчування» та здобула кваліфікацію «Магістра» (диплом з відзнакою).

Викладає дисципліни: „Основи наукових досліджень”, „Оптимізація технологічних процесів харчових виробництв” та “Основи конструювання нових харчових продуктів”; проводила лабораторні роботи з курсів „Основи наукових досліджень”, „Оптимізація технологічних процесів харчових виробництв”, „Теоретичні основи харчових виробництв”, „Технологія продукції ресторанного господарства”, „Національні кухні”, „Етнічні кухні”.

Організаційна робота на кафедрі: в жовтні 2013 року отримала посвідчення про закінчення школи педагогічної майстерності. В 2016 р. пройшла міжнародне стажування у Вищій школі інформатики та мистецтв (м. Лодзь, Польща), а в 2017 р. – Лодзинському технічному університеті (м. Лодзь, Польща). В ході навчального процесу проводить виховну роботу зі студентами.   На кафедрі відповідає за рекламну продукцію, сайт кафедри та організацію міжнародної практики студентів. Відповідальна за роботу Інституту культури на факультеті.

Опубліковано 122 наукові праці з них 45 статтей (з них 7 статей у Scopus, 25 – в європейських міжнародних журналах, 6 – моностатей, 1 – методична), отримано 30 деклараційних патентів на корисну модель, 9 – навчально-методичних праць (2 конспекти лекцій, до виконання лабораторних, контрольних та тестових завдань), 64 тези доповідей (в тому числі зі студентами).

Підготовлено та видано 2 підручники „Основи наукових досліджень”, „Технологічне проектування підприємств ресторанного господарства”, монографія «Здорове харчування: практичні рекомендації».

У 2016 р. Дзюба Н.А. перемогла в регіональному конкурсі інноваційних проектів, присвяченому Дню науки України у номінації «Кращий інноваційний проект молодих вчених» з науковим проектом «Технологія виробництва групи продуктів, збагачених гідролізатом колагену».