Колесніченко Світлана Леонтіївна

С.Л.Колесниченко 31.05.17Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова по спеціальності Технологія хлібопекарського, макаронного та кондитерського виробництв.

Захищена кандидатська дисертація на тему «Повышение эффективности использования вторичных продуктов крупозаводов», специальность: 05.18.02- технология зерновых, бобовых, крупяных продуктов и комбикормов; 03.00.23 – биотехнология. Науковий керівник д.т.н., проф.  Капрельянц Л.В.

Диплом кандидата технічних наук — від 23 березня 1994 року.

Атестат доцента – присвоєне звання доцента каф. Екології 21 жовтня 2004 року.

Викладає дисципліни: «Технологія продукції ресторанного господарства», «Основи автоматизаційного проектування», «Науково-дослідна робота студента»

Організаційна робота на кафедрі. Відповідальна за розподіл студентів за практику, відповідальна за навчально-наукову лабораторію «Соус-ательє».

Наукові інтереси. Розробка технології продуктів здорового харчування.

Опубліковано 151 наукова праця