Калугіна Ірина Михайлівна

фото Калугина И.М.У 1995 році закінчила Одеську державну академію харчових технологій за спеціальністю Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, присвоєно кваліфікацію інженера-технолога. У 1998 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка технології виробництва цукерок з використанням продуктів переробки амаранту», присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності технологія хлібопекарських продуктів та харчоконцентратів. Починала роботу в академії на посаді асистента кафедри, з 2001 року – доцента кафедри. У 2002 році присвоєно вчене звання доцента кафедри технології хліба, кондитерських виробів та громадського харчування.

Викладає дисципліни «Етнічні кухні», «Проектування закладів ресторанного господарства з КП», «Експертиза харчової продукції у закладах ресторанного господарства», «Методи контролю якості продукції в галузі».

Організаційна робота на кафедрі – відповідальна за курсове, дипломне проектування, підготовку приказів та організацію роботи Екзаменаційної комісії зі спеціальності «Технології харчування»; відповідальна за зв’язок з випускниками та провідними фахівцями галузі.

Наукові інтереси пов’язані із розробкою технологій страв із йодовмісними добавками.

Опубліковано більше 90 наукових праць, видано два навчальних посібника: «Технологія етнічних кухонь світу» та «Технологічний контроль у закладах ресторанного господарства», отримано 15 патентів України, видано більш 40 методичних вказівок.

Неодноразово працювала у складі Приймальної комісії ОНАХТ відповідальним технічним секретарем факультету. Багаторазово виконувала обов’язки  Голови експертної комісії МОН України з акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05170101 «Виробництво харчової продукції». Була членом Науково-методичної ради МОНМС України з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Брала участь у складі журі та займалась підготовкою студентів у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Харчові технології та інженерія» ступеня вищої освіти бакалавр та магістр. Активно займаюсь профорієнтаційною роботою. Виконую обов’язки куратора та тьютора студентів.

Контактна інформація – E-mail: ik101273@gmail.com