Степанова Вікторія Сергіївна

2017-05-26-20-09-06

У 2009 році вступила на очну форму навчання до Одеської національної академії харчових технологій, у 2013 році закінчила його, отримавши повну вищу освіту та кваліфікацію бакалавра з технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення, після цього вступила на очну форму навчання до магістратури Одеської національної академії харчових технологій, яку закінчила у 2014 році та здобула кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення».

З 01.12.2014 року навчалася в аспірантурі на очній формі навчання Одеської національної академії харчових технологій зі спеціальності 05.18.16 – технологія харчової продукції. Тема дисертаційної роботи –Розробка технологій напоїв і соусної продукції на основі горіхоплідної та насіннєвої сировини. Науковий керівник д.т.н., проф. Д’яконова А.К.

З 01.09.2015 року по сьогоднішній день – асистент кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування Одеської національної академії харчових технологій.

Має 30 наукових публікації, з яких 7 наукових статтей у фахових та наукометричних виданнях, одержала 2 патенти на корисну модель та 1 патент на винахід.

Викладає дисципліни: Загальні технології харчової продукції, технології продукції ресторанного господарства, етнічні кухні, теоретичні основи харчових виробництв.

Організаційна робота на кафедрі: відповідальна за методичну роботу кафедри, відповідальний секретар екзаменаційної комісії з захисту дипломних та кваліфікаційних робіт студентів.

Контактна інформація (телефон, е-mail) – upiu@ukr.net, 0936371831