Степанова Вікторія Сергіївна

2017-05-26-20-09-06

В 2014 році закінчила магістратуру ОНАХТ за спеціальність технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

Навчається в аспірантурі за спеціальністю 05.18.16 — Технологія харчової продукції

викладає дисципліни: Технологія продукції ресторанного господарства, Технологія оздоровчих продуктів дитячого та геродієтичного призначення, УЯ таБПГ, Загальні технології харчових виробництв, Теоретичні основи

Організаційна робота на кафедрі- відповідальна за методичну роботу кафедри, відповідальний секретар ЕК спеціальності

технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

Наукові інтереси — дієтологія, здорові продукти, біологічно цінні продукти харчування

Опубліковано наукових праць — 3 патенти, 5 наукових статтей у фахових виданнях України, 1 стаття у міжнародному виданні Польщі, участь у 18 наукових конференціях

Контактна інформація (телефон, е-mail) – upiu@ukr.net, 0936371831

Реклама